<

RegulaminUprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem obiektu noclegowego Willa Miramar.
Jego znajomość ułatwi nam współpracę oraz pozwoli uniknąć nieporozumień.

1. Każdy, kto dokona u nas rezerwacji pokoju jednocześnie oświadcza, że się z regulaminem obiektu Willa Miramar i akceptuje jego warunki.

1. Pokoje w obiekcie noclegowym wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o 10:00 rano.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do obsługi Obiektu do godz. 10:00, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu na następne doby noclegowe w miarę posiadanych możliwości.

5. Rozliczamy się za pobyt w dniu przyjazdu. Płacąc za pobyt akceptują państwo warunki i regulamin obiektu.

6. W przypadku przyjazdu do obiektu mniejszej ilości osób, niż ustalono przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.

7. Nieopuszczenie pokoju do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, będzie traktowane jako przedłużenie pobytu. Tym samym będzie naliczona opłata za kolejną dobę.

8. Nie zwracamy pieniędzy przy przedwczesnym wyjeździe z jakiejkolwiek przyczyny.

9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 rano.

10. Aby potwierdzić tożsamość Gościa w momencie zameldowania, będzie on proszony o okazanie dokumentu tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie noclegowym.

11. Gość wraz z otrzymaniem kluczy do pokoju staje się za niego odpowiedzialny.

12. Każdorazowo gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi.

13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy oraz innych wartościowych rzeczy przez Gościa podczas pobytu.

14. Gość zobowiązuje się do nieprzekazywania kluczy osobom postronnym.

15. W przypadku zgubienia kluczy gość jest zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka oraz dorobienia klucza (standardowo jest to kwota zł 100 - 150 PLN)

16. Grupa zbytnio hałasująca czy agresywna sprawiająca kłopoty innym osobom może zostać wyproszona z domku bez zwrotu pieniędzy za pobyt.

17. Dzieci poniżej 12. roku życia na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, rodziców. Oni też ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

18. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich dzieci na całym terenie obiektu.

19. Pod żadnym pozorem nie można wspinać się na nie przystosowane do tego rzeczy.

20. Turyści są odpowiedzialni za zniszczone rzeczy za które mamy żądać naprawy lub wymiany.

21. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

22. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

23. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionego wcześniej ceny lub zaliczki.

24. Zabrania się przebywania osób nie zameldowanych w danym pokoju, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z osobą upoważnioną na miejscu (kierownikiem, właścicielem etc.) i wyraziła ona na to zgodę wskazując jednocześnie odpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.

25. Za pobyt zwierząt domowych, jeżeli obiekt noclegowy przewiduje taką możliwość, pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem bądź indywidualnie ustalona z właścicielem obiektu.

26. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.

27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. Zakaz obowiązuje także używania otwartego ognia np. świeczek.

28. Pod żadnym pozorem nie wolno palić papierosów w pokojach.

29. Paląc papierosy na balkonie prosimy nie rzucać niedopałków na ziemię i przez balustrady.

30. Po użyciu grilla prosimy o posprzątanie po sobie.

31. Bardzo prosimy o zachowanie czystości w pokoju.

32. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.

33. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

35. Prosimy o segregowanie śmieci. Pojemniki szklane, aluminiowe i plastikowe wyrzucać osobno do oznaczonych pojemników.

36. Parking jest NIE strzeżony. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa pozostawionego na parkingu.

37. Wyjeżdżając prosimy o zabranie swoich rzeczy z półek i lodówki oraz o pozostawienie pokoju w takim stanie w jakim państwo go zastali. Należy opróżnić kosze na śmieci, zmyć po sobie naczynia itd.

38. Przy wyjeździe prosimy o zwrot kluczy od pokoju.

39. W przypadku pozostawienia w pokoju osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym listownym zawiadomieniu. W przypadku kiedy obiekt nie uzyska wymaganej zgody gościa, przedmioty zostaną w obiekcie na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży gościa obiektu.

40. Obiekt zastrzega sobie prawo do wymówienia wynajmu pokoju w trybie natychmiastowym bez zwrotu zapłaconych pieniędzy, jeśli osoba/osoby nie dostosują się do regulaminu obiektu.

42. Obiekt zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.Życzymy miłego wypoczynku i udanych wakacji.

PokojeMiramar.pl (c)2015 Pokoje nad morzem Władysławowo-Chłapowo